İçerik Menü

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Site’ye üye olan ve/veya Site’yi, kullanan ve/veya Site üzerinden herhangi bir işlem yapan her KULLANICI, işbu Kullanıcı Sözleşmesi hüküm ve koşullarına tabi olup işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır.

 

  1. KONU

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, fikri mülkiyet hakları başta olmak üzere tüm mülkiyet hakları ve yasal hakları münhasıran BAŞYAZICIOĞLU ET VE GIDA SAN.TİC. A.Ş ve BAŞYAZICI ET VE ET MAMÜLLERİ GIDA PAZARLAMA TİC. A.Ş’ye ve BYZ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne (“SATICI”) ait olan www.basyazici.com.tr Site’sine (“Site”) giriş yapma, Site’yi kullanma, Site’den yararlanma, Site üzerinden işlem yapma ve bunlarla sınırlı olmaksızın Site ile ilgili her tür işlem ve Site üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

 

Site’de yayınlanan Ön Bilgilendirme Formu, Gizlilik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve tüm bunların ekleri site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak SATICI tarafından yapılan her türlü uyarı, açıklama, beyan ve yazılar işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olup, tüm bu Sözleşmeler, uyarı, açıklama, yazı ve beyanlar bir bütün olarak Taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi teşkil ederler. KULLANICI, Site ve Site’ye bağlı tüm alt sayfalar içinde yer alan tüm Sözleşmeleri, uyarı, açıklama, yazı ve beyanları ve bunların kendisine getirdiği yükümlülükleri kabul etmiş olmaktadır.

 

  1. SİTE KULLANIM KOŞULLARI

KULLANICI, aşağıda belirtilen koşullar dahilinde ve yürürlükte bulunan Mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Burada öngörülen yükümlülüklerin ihlali halinde oluşabilecek her türlü zarar, uğranılabilecek repütasyon kaybı gibi nedenlerle SATICI’nın KULLANICI’ya karşı varsa üyelik iptali de dahil olmak üzere kullanımı kısıtlamaya yönelik yaptırımlar uygulamak ile diğer tüm yasal başvuru hakları saklıdır.

 

SATICI, Site’ye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da hukuka ahlaka aykırılık vb sebeplerden dolayı doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Mücbir sebep, genel kesinti (internet bağlantısı), SATICI ile ilgisi olmayan altyapı sorunları ve benzeri nedenlerle oluşabilecek kesintiler nedeniyle SATICI’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

SATICI, Site’ye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Her türlü sistem, mesaj yedeklemesi KULLANICI sorumluluğunda olup SATICI bu kapsamda hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

Site’de yer alan mal/ürün ve/veya hizmetler SATICI tarafından üretici firmalarından satın alınarak KULLANICI’ya sunulmaktadır.

SATICI, Site’nin alan adı, dizaynı, Site’de yer alan tüm yazılım, tasarım, içerik (bilgi, resim, logo, marka, ikon vb), yazılı, görsel, elektronik veya makinede okunabilir şekilde sunulan tüm verileri, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve bunların tamamı yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, taklit edilemez, üretilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. SATICI’nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

SATICI, Site ve Site uzantısında mevcut her tür içerik, hizmet, mal/ürün, kullanma koşulları ile bilgileri/verileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Site’yi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Tüm değişiklikler Site’de yayınlandıı anda yürürlüğe girer. Site’nin kullanımı ya da Site’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar bağlantı verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

KULLANICI, uluslararası anlaşmalar başta olmak üzere yürürlükteki mevzuata, ahlak ve adaba, kamu düzenine, Sözleşme’lere, uyarı, açıklama, yazı ve beyanlara aykırı ve/veya bunlara uygun olmayan hiçbir davranış, faaliyet ve/veya girişimde bulunamaz, yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgileri siteye kaydedemez ve kullanamaz. Tüm bunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, idari ve mali her türlü sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

KULLANICI, Site erişiminde kullandığı kendisinin belirlediği ve/veya kendisine verilen kullanıcı adı, parola, şifre her türlü bilginin güvenliği ve gizliliğinden, bunların saklanmasından, üçüncü kişilerle paylaşılmamasından münferiden sorumludur.

KULLANICI eylemleri nedeniyle diğer Site kullanıcılarının ve/veya tüm üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlara ilişkin sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

KULLANICI, sadece kendisine ait bilgi/veri giriş yaparak Site kullanımı gerçekleştirebilir, üçüncü kişilere ait bilgileri kullanamaz.

Site’ye internet üzerinden erişim sağlandığında, erişim bilgileri, IP numaraları istatistiksel ve/veya yasal nedenlerle kayıt altında tutulabileceği KULLANICI’nın Site’ye yeniden girişini kolaylaştırmak amacıyla ilgili KULLANICI donanımlarına “çerez” adı verilen kayıtların yerleştirilebileceği KULLANICI’nın kabulündedir.

KULLANICI, Site’nin güvenliğini tehdit edecek, mevcut yazılımların çalışmasını engelleyecek hibir çalışma/uygulama gerçekleştiremez.

KULLANICI bilgileri, işin işleyişi gereği KULLANICI menfaatleri gerektirdiği ölçüde bilmesi lazım gelen Tilki Dünyası’nın iş ortakları ile paylaşılabilmektedir. Bu nedenle SATICI’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez ve/veya SATICI’dan tazminat talep edilemez.

Site’de bağlantı verilen diğer web siteleri bakımından o sitenin kullanım koşulları gizlilik ve güvenlik politikaları geçerlidir. Bağlantı verilen Site içerikleri ve politikaları bakımından SATICI’ya bir sorumluluk atfedilemez.

Site üzerindeki, üyelik işlemleri, şifre değişiklikleri gibi KULLANICI tasarrufunda olan eylemler nedeniyle SATICI’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

Site’de sınırlı sayıda satışa sunulan Mal/ürünlerin tükenmesi nedeniyle SATICI’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

KULLANICI vermiş olduğu tüm bilgilerin, kart bilgilerinin doğruluğundan, güncelliğinden, kartların geçerli ve tahsil kabiliyetini haiz olmasından sorumludur.

4077 sayılı Yasa başta olmak üzere 6 Mart 2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri saklıdır.

SATICI, yürürlükteki yasalar ve hukuk doktrini dairesinde mücbir sebep olarak sayılan hallerin meydana geldiği durumlar bakımından SATICI’nın yükümlülüklerini askıya almak hakkı vardır.

 

  1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme, Türk Hukuku’na tabi olup, Sözleşme’den kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde Kayseri Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.