BAŞYAZICIOĞLU ET VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

BAŞYAZICIOĞLU ET VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak veri sorumlusu olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Ziyaretçilerimizin;

·         Kimlik

·         İletişim

·         Müşteri İşlem

·         İşlem Güvenliği Bilgisi (IP Adresi)

 

Kategorilerindeki kişisel verileri aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden işlenmektedir.

Amaç

Hukuki Sebep

·         Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 (2) (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (a) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) belirtilen hukuki sebebe dayanarak ilgili kişi tarafından internet sitesinin ziyaret edilmesi ve burada bulunan formların doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, sözleşmelerin akdedilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi, bültenimize abone olunması ile kişisel veriler elektronik ortamda elde edilmektedir.

  1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,