İçerik Menü

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

BYZ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

BYZ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak veri sorumlusu olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Ziyaretçilerimizin;

·        Kimlik

·        İletişim

·        Müşteri İşlem

·        İşlem Güvenliği Bilgisi (IP Adresi)

 

Kategorilerindeki kişisel verileri aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden işlenmektedir.

Amaç

Hukuki Sebep

·        Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 (2) (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

  • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.
  • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
  • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılacaktır.

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (a) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) belirtilen hukuki sebebe dayanarak ilgili kişi tarafından internet sitesinin ziyaret edilmesi ve burada bulunan formların doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, sözleşmelerin akdedilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi, bültenimize abone olunması ile kişisel veriler elektronik ortamda elde edilmektedir.

  1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

  • Karpuzatan Mevkii No:9-12 Kayseri / Türkiye adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
  • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
  • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@basyazici.com.tr adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

 

 

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.